Καλή χρονιά και ευτυχισμένο το 2015 από όλο το επιτελείο του e-arena.gr!

Written by: Μονομάχος

Comfuzio is a gamer since very young age, ahead of his era and Hellenic society in general. He is also very funny and informative!